Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 38ak, Ugerløse By, Ugerløse

Dato/løbenummer: 11.11.1111-902323-21
Tillægstekst: Dokument om bebyggelse, benyttelse vedr. 1A.

Dato/løbenummer: 16.02.1922-902324-21
Tillægstekst: Dokument om fredskov mv., vedr. 1A, 1AKL

Dato/løbenummer: 29.07.1933-1379-21
Tillægstekst: Dokument om bebyggelse, benyttelse mv., vedr. 1AKM

Dato/løbenummer: 30.09.1949-3077-21
Tillægstekst: Dokument om forsynings-/afløbsledninger samt om brønde mv., vedr. 1A

Dato/løbenummer: 16.08.1969-70726-21
Tillægstekst: Dokument om oversigt mv., vedr. 1AKM

Dato/løbenummer: 10.11.1972-19544-21
Tillægstekst: Dokument om transformerstation/anlæg mv. Ikke til hinder for prioritering, vedr. 1A.

Dato/løbenummer: 16.08.1973-15376-21
Tillægstekst: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 1A, 1AKL, 1AKM

Dato/løbenummer: 27.07.1977-20646-21
Tillægstekst: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv., Ikke til hinder for prioritering, vedr. 1AKL.

Dato/løbenummer: 18.03.1982-6590-21
Tillægstekst: Dok om telefonkabler/anlæg mv., Ikke til hinder for prioritering vedr. 1A.

Dato/løbenummer: 15.11.1982-25197-21
Tillægstekst: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 1A

Dato/løbenummer: 01.02.1984-2676-21
Tillægstekst: Dokument om oversigt mv., byggelinier mv., vedr. 1A, 1AKL

Dato/løbenummer: 11.04.1989-6420-21
Tillægstekst: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. Prioritet forud for pantegæld, vedr. 1A.

Dato/løbenummer: 15.09.1992-16124-21
Tillægstekst: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. Prioritet forud for al pantegæld. vedr. 1A

Dato/løbenummer: 12.07.1996-17135-21
Tillægstekst: Dokument om færdselsret mv. vedr. 1A.

Dato/løbenummer: 04.02.1997-2860-21
Tillægstekst: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 1A, 1AKL

Dato/løbenummer: 30.06.1997-15034-21
Tillægstekst: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv., Ikke til hinder for prioritering, vedr. bl.a. 1A.

Dato/løbenummer: 16.03.1998-9188-21
Tillægstekst: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. Prioritet forud for al pantegæld. Vedr. 1A.

Dato/løbenummer: 07.12.2000-22240-21
Tillægstekst: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 1A.

Dato/løbenummer: 17.04.2001-8612-21
Tillægstekst: Ekspropriation vedr. vejanlæg mv. forud for pantegæld, vedr. 1A,1AKL,1AKM

Dato/løbenummer: 06.06.2001-12164-21
Tillægstekst: Deklaration om kloakanlæg mv. forud for pantegæld. Vedr bl.a. 1A, 1AKL

Dato/løbenummer: 26.06.2017-1008782836
Tillægstekst: Lejeaftale - Allonge - Lejeaftale Holbæk Rideklub.