Servitutter

Eksisterende servitutter inden for lokalplanområdet. Ingen servitutter vil blive aflyst i forbindelse med lokalplanen.

Vedr. matr. nr. 1, Allerups Springstrupjorder, Søstrup

03)

01.11.1961-7799-21, Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

ad 03)

20 cm rørledning beliggende ca. 5,00 m parallelt med skellet mod matr. nr. 5d Allerup By.

Vedr. matr. nr. 5d, Allerup By, Tuse

01)

12.07.1941-1487-21, Dok om byggelinjer mv.

ad 01)

Byggelinje mod Omfartsvejen - 17,5 m fra vejmidte.

02)

20.09.1961-6653-21, Dok om adgangsbegrænsning mv.

ad 02)

Adgangsbegrænsning til Omfartsvejen.

04)

06.08.1969-10288-21, Dok om byggelinjer mv.

ad 04)

Byggelinje mod Omfartsvejen - 20 m fra vejskel + 1,5 x højdeforskellen + 1,0 m.

05)

08.12.1997-31295-21, Dok om færdselsret mv.

ad 05)

4,00 m adgangsvej fra regnvandsbassin til Omfartsvejen.

06)

08.12.1997-31296-21, Dok om kloakanlæg

ad 06)

Kloakledninger fra ”Vestervangen” og fra ”Springstrup” til regnvandsbassin matr. nr. 5dy.

07)

07.01.2004-388-21, Foreløbig ekspropriation

ad 07)

Motorvej Holbæk-Vig

Vedr. matr. nr. 5dy, Allerup By, Tuse

01)

12.07.1941-1487-21, Dok om byggelinjer mv.

ad 01)

Samme som ovenstående 01)

02)

06.08.1969-10288-21, Dok om byggelinjer mv.

ad 02)

Samme som ovenstående 04)

03)

07.01.2004-388-21, Foreløbig ekspropriation

ad 03)

Motorvej Holbæk-Vig