Plannummer og Plantitel

Uddybende tekst

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget i Byrådet den X XX.

Offentliggørelsesdato for den endeligt vedtagne plan: XXX

Download en printvenlig version af lokalplan (inkl. forslag til kommuneplantillæg) her. 

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.