Baggrund

Forslag til lokalplan nr. 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane udarbejdes, da Holbæk Golfklub ønsker at udvide den eksisterende golfbane ind på skovbevoksede arealer syd for den eksisterende golfbane. Udvidelsesarealerne er beliggende i det nordvestlige hjørne af Dragerup Skov og er en del af Humleore Skovdistrikt.

Humleore Skovdistrikt og Holbæk Goldklub har indgået en foreløbig aftale om anlæg af golfbaneareal på en del af skovdistriktets arealer under forudsætning af tilladelser fra relevante myndigheder.

Formål

Formålet med planforslaget er at give mulighed for at udvide Holbæk Golfbane samt fastsætte de planmæssige rammer for golfbaneanlægget.