Lokalplanområdet

Planområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 3e, 12a, 12d, 12e og 16, og dele af matr. nr. 3a, 3f, og 13a Dragerup by, Grandløse. Området er beliggende ud til kysten nord/nordøst for Holbæk by. Det samlede areal af lokalplanområdet er på omtrent 62 ha. Udvidelsen udgør ca. 11 ha., og er beliggende syd for eksisterende golfanlæg.

Størstedelen af lokalplanområdet anvendes til golfbane. Den del af lokalplanområdet, hvor udvidelsen af golfbanen skal placeres er i dag udlagt til skov.