Lokalplanens gennemførelse

Holbæk Kommune er ejer af en del af det areal, hvor der er golfbane (matrikel 12a, 12d, 12e, 3e, del af 3f og 16, Dragerup By, Grandløse). Arealerne lejes ud til Holbæk Golfklub.

Holbæk Kommune er ydermere lejer af del af matrikel 3a, som kommunen videreudlejer til Holbæk Golfklub. En fortsat udnyttelse af disse arealer til golfbaneformål forudsætter, at eksisterende kontrakter kan fornys.

Ydermere forudsætter realisering af udvidelse af golfbane på del af matrikel 13a (Dragerup skov), at der kan indgås kontrakt med ejer om udnyttelse af arealet til golfbaneformål.