Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Nedenstående liste er vejledende og ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang inden lokalplanens realisering.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 12a, 12d og 12e, Dragerup By, Grandløse

Dokument lyst den 27.06.1901.
Servitut om ret for Sømarinekorpset til opstilling af 2 sømærker.

Dokument lyst den 28.11.1962.
Servitut om ekspropriation/foreløbig ekspropriation mv., vedr. 1A Dragerup.
Bemærkninger: Ekspropriationen ses ikke umiddelbart at vedrøre matr. nr. 12d, Dragerup By, Grandløse.

Dokument lyst den 20.04.1965.
Brugskontrakt med Holbæk Golfklub, Kirsebærholmen, i tiden 1/4 1964 til 31/3 2014.

Dokument lyst den 27.09.1996.
Aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Golfklub angående benyttelse af et areal m.v.

Dokument lyst den 08.05.2003.
Tillæg til aftale lyst den 27.09.1996


Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 3A, Dragerup By, Grandløse
Løbenr. 11.11.1111-904712-21 (dato ikke registreret).
Dok om jord til fortorv, vedr. 3A

Dokument lyst den 27.06.1901.
Servitut om ret for Sømarinekorpset til opstilling af 2 sømærker, vedr. 3A.

Dokument lyst den 21.02.1907.
Dok om vej mv, Vedr. 3A.

Dokument lyst den 24.06.1929.
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr. 3A.

Dokument lyst den 20.03.1942.
Dok om vej mv., forbud mod hævdserhvervelse, vedr. 3A.

Dokument lyst den 15.12.1944.
Dok om baderet samt færdselsret mv., vedr 3A.

Dokument lyst den 18.01.1957.
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., vedr. 3A.

Dokument lyst den 28.11.1962.
Dok om ekspropriation/foreløbig ekspropriation mv., vedr 1A Dragerup.

Dokument lyst den 26.05.1967
Brugskontrakt for Holbæk Golf Klub til et areal af Dragerupgaards jorder til golfbane fra 1/4 1964-31/3 2014 m.v., Vedr 3A

Dokument lyst den 09.02.1978.
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Dokument lyst den 06.12.1983.
Dok om fredning, Prioritet forud for pantegæld, vedr 1A, Dragerup, 50 BF, 50 BI.

Dokument lyst den 17.08.1989
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Dokument lyst den 27.01.1993.
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 4F, prioritet forud for pantegæld.

Dokument lyst den 17.02.1993.
Dok om anvendelse af golfbane m.v., prioritet forud for pantegæld, vedr. 3A,1H.

Dokument lyst den 03.01.1997.
Lejekontrakt med Holbæk Kommune ang. leje af en parcel for 1/9 1992 i 30 år, om resp se akt, vedr. 3A.

Dokument lyst den 22.06.1999.
Dekl. i.h.t. lovbekg 769 af 24.08.1994, herunder forbud mod salg m.v. uden tilladelse fra Jordbrugskommissionen, primær prt.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 3E, Dragerup By, Grandløse

Dokument lyst den 27.06.1901.
Dok. til Sømarinekorpset om opstilling af 2 sømærker.

Dokument lyst den 21.02.1907.
Dok om vej mv.

Dokument lyst den 24.06.1929.
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., vedr. 3A

Dokument lyst den 26.05.1967.
Brugskontrakt for Holbæk Golf Klub til et areal af Dragerupgaards jorder til golfbane fra 1/4 1964-31/3 2014 m.v., vedr 3A

Dokument lyst den 27.09.1996.
Aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Golfklub ang. benyttelse af et areal m.v. (tillæg lyst den 08.05.2003 - 14344)

Dokument lyst den 08.05.2003.
Tillæg til aftale lyst d.27.09.1996.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 3F, Dragerup By, Grandløse

Dokument lyst den 27.06.1901.
Dok. om Sømarinekorpset om opstilling af 2 sømærker.

Dokument lyst den 21.02.1907.
Dok om vej mv.

Dokument lyst den 24.06.1929.
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., vedr. 3A

Dokument lyst den 15.12.1944.
Dok om baderet samt færdselsret mv., vedr. 3A

Dokument lyst den 18.01.1957.
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv., vedr. 3A

Dokument lyst den 26.05.1967.
Brugskontrakt for Holbæk Golf Klub til et areal af Dragerupgaards jorder til golfbane fra 1/4 1964-31/3 2014 m.v., Vedr 3A

Dokument lyst den 28.08.1997.
Aftale mellem Holbæk Kom. og Holbæk Golfklub ang. benyttelse af et areal m.v. (Tillæg lyst den 08.05.2003 - nr. 14344)

Dokument lyst den 08.05.2003.
Tillæg til aftale lyst d.27.09.1996.
Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 13a, Dragerup By, Grandløse

Dokument lyst den 01.09.1887
Dok om vej mv, Vedr 3B,3E,3L,3Y,3U Bredetved
Ikke i akt, evt. landsarkiv

Dokument lyst den 23.04.1914
Dok om militære skydeøvelser, Vedr 1F, Eriksholm 14A Bredetved
Ikke i akt, evt. landsarkiv

Dokument lyst den 26.02.1920
Dok om gravkammere, Vedr 1F Eriksholm
Ikke i akt, evt. landsarkiv

Dokument lyst den 11.10.1927
Dok om fredning

Dokument lyst den 08.01.1930
Dok om færdselsret mv, Vedr 1F Tjebberup

Dokument lyst den 14.07.1930
Dok om færdselsret mv, Vedr 1F Tjebberup

Dokument lyst den 16.11.1938
Dok om fredskov mv, Vedr 1F,1AT Eriksholm

Dokument lyst den 31.03.1942
Dok om fredning af fortidsminder, Vedr 13A Dragerup, 1F Eriksholm

Dokument lyst den 03.12.1953
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Dokument lyst den 02.02.1955
Dok om fredskov mv, Vedr 1F Eriksholm

Dokument lyst den 07.03.1955
Dok om fredskov mv, Vedr 3B,3E,3L,3Y,3U Bredetved

Dokument lyst den 27.06.1955
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 4F

Dokument lyst den 05.10.1955
Dok om fredning

Dokument lyst den 26.11.1955
Dok om opførelse af militære anlæg og boliger mv

Dokument lyst den 22.09.1961
Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 2AC

Dokument lyst den 22.09.1961
Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 1F, Eriksholm

Dokument lyst den 26.02.1968
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Dokument lyst den 08.10.1969
Dok om byggelinier mv, Vedr 3A

Dokument lyst den 08.10.1969
Dok om byggelinier mv, Vedr 1F Eriksholm

Dokument lyst den 12.02.1970
Dok om vandforsyning mv

Dokument lyst den 16.10.1973
Dok om forkøbsret mv. - se akt - skøde § 13

Dokument lyst den 16.10.1973
Dok om vederlagsfri boligret mv. - se akt - skøde § 14

Dokument lyst den 27.05.1975
Dok om adgangsbegrænsning mv

Dokument lyst den 22.05.1979
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke til hinder for prioritering

Dokument lyst den 27.11.1985
Dok om fredning af 3 fortidsminder, Vedr 13A, Dragerup

Dokument lyst den 25.05.1992
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke til hinder for prioritering

Dokument lyst den 29.11.1994
Dok om kabler, Vedr 1F Eriksholm

Dokument lyst den 18.02.1997
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Dokument lyst den 17.07.2002
Dekl. ang. nedlægning af telekabler m.v. Ej til hinder for prt. Vedr. 13A Dragerup

Dokument lyst den 19.03.2003
Dekl. overfor NVE ang. transformerstation og kabler. (Ej til hinder for prt.)

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 16, Dragerup By, Grandløse
Ingen hæftelser eller servitutter.