Servitutter

Det er ejers pligt at sikre sig hvilke servitutter der er gældende, nedestående er kun vejledende.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.
Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 5bt, Ladegården, Holbæk Jorder
Dokument lyst den 02.02.1998 nr. 3687 om forsynings-/afløbsledninger m.v.
Dokument lyst den 10,11,1972 nr. 019551 om transformerstation m.m.
Dokument lyst den 18.07.2008 om brugsret m.m. for udhus.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 5k, Ladegården, Holbæk Jorder
Dokument lyst den 02.02.1998 nr. 3687 om forsynings-/afløbsledninger m.v.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 5bu, Ladegården, Holbæk Jorder
Dokument lyst den 02.02.1998 nr. 3687 om forsynings-/afløbsledninger m.v.
Dokument lyst den 18.07.2008 om brugsret m.m. for udhus.

Nedenstående servitutter er for lokalplanområdets matrikler aflyst.

Aflyste servitutter
Dokument lyst den 10.02.1976 nr. 0038553 om byggelinier mv.
Dokument lyst den 23.12.1909 om forbud mod at drive virksomhed m.v.
Dokument lyst den 13.02.1890 om ret for Københavns Vandforsyning til boring m.v.
Dokument lyst den 25.01.1917 om hegn, hegnsmur m.v.
Dokument lyst den 11.09.1924 om bebyggelse, benyttelse m.v.