Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg for området.

Du kan læse forslaget til kommuneplan her: Kommuneplantillæg

http://kommuneplan2017.holbaek.dk/dk/tillaeg/kommuneplantillaeg/20---sportsby/