Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg for området.

Du kan læse forslaget til kommuneplan her: Kommuneplantillæg 22

Kommuneplantillægget vedhæftes desuden som bilag bagerst i lokalplanens samlede pdfhttps://kommuneplan2017.holbaek.dk/tillaeg/jernstoeberigrunden/