Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et Kommuneplantillæg for området.

Du kan læse forslaget til kommuneplan her: https://kommuneplan2017.holbaek.dk/tillaeg/

Kommuneplantillægget vedhæftes desuden som pdf.