Kommuneplantillæg

Eksisterende kommuneplantillæg nr. 9.B04 vil fortsat være gældende ved vedtagelse af indeværende lokalplan.