Miljøvurdering

I forbindelse med lokalplanen er der foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen kan findes her.