Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 43 udlægger en ny boligramme, 3.B20.

Læs kommuneplantillæg nr. 43 her