Ønsker du en ny lokalplan?

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og når det i øvrigt er nødvendigt for at sikre Kommuneplanens virkeliggørelse.

Dette gælder dog ikke hvis der er en lokalplan, en byplanvedtægt eller en reguleringsplan, der indeholder nærmere regler om udstykningen eller bygge- eller anlægsarbejdet.

Læs mere om processen og arbejdsdelingen mellem ansøger og kommune i Lokalplanvejledning for Bygherrer

Sådan ansøger du om en lokalplan

Inden du søger, bedes du kontakte planteamet for at aftale et møde om lokalplanønsket. Fremsend gerne en beskrivelse af projektplanerne forud for mødet. Planteamet foretager, som forberedelse til mødet, en indledende vurdering i form af en stedsanalyse af projektområdet.

Kontakt planteamet på tlf: 72 36 25 07 eller send en e-mail til plan@holb.dk

Ansøgninger om lokalplaner skal til politisk behandling. Her bliver det besluttet om der skal udarbejdes en lokalplan og, hvornår den evt. skal igangsættes. Ansøgninger behandles løbende.

Ansøgningsskema

Udfyld Ansøgning om lokalplanlægning (PDF)

Husk at have dokumentation på plads, før du ansøger. Vi modtager i øjeblikket mange ansøgninger. 

Bilag til ansøgningen

En ansøgning om udarbejdelse af en lokalplan kræver ofte dokumentation i form af fuldmagter (hvis relevant), skøde, frafaldserklæring og lignende.

Såfremt planlægningen vil medføre overførsel af areal fra landzone til byzone skal ansøgningen vedlægges en underskrevet fraskrivelseserklæring.

Hent fraskrivelseserklæringen her. (PDF)