Ønsker du en ny lokalplan?

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Dette gælder dog ikke hvis der er en lokalplan, en byplanvedtægt eller en reguleringsplan som indeholder nærmere regler om udstykningen eller bygge- eller anlægsarbejdet.

Læs mere om processen og arbejdsdelingen mellem ansøger og kommune i Lokalplanvejledning for Bygherrer

Ansøgning

Hvis du ønsker at få udarbejdet en lokalplan skal du benytte ansøgningsskemaet:

Ansøgning om lokalplanlægning (DOCX)

Ansøgning om lokalplanlægning (PDF)

Inden du søger, opfordres du til at kontakte planteamet for at aftale et møde eller en telefonisk drøftelse af lokalplanønsket.

Kontakt planteamet på tlf: 72 36 25 07 eller send en e-mail til plan@holb.dk

Ansøgninger om lokalplaner skal til politisk behandling. Her bliver det besluttet om der skal udarbejdes en lokalplan og hvornår den evt. skal igangsættes. Ansøgninger behandles løbende.