Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1

Kortbilag 1 - Luftfoto

Kortbilag 2

Kortbilag 2 - Bindingskort

 

Kortbilag 3

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

 

Kortbilag 3a

Kortbilag 3a Illustrationsskitse - opstalt
(som projektet kunne tage sig ud)

Kortbilag 3b

Kortbilag 3b Illustrationsskitse - opstalt
(som projektet kunne tage sig ud)

 

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4

Kortbilag 4 - Område- og matrikelkort

Kortbilag 5

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan