Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 42 udlægger en ny boligramme, 3.B19.

Læs kommuneplantillæg nr. 42 her