Baggrund

Holbæk Kommunalbestyrelse har d. 16. maj 2018 besluttet, at imødekomme en ansøgning om en ny lokalplanlægning for 12 rækkehuse ved Søbæksparken.
Den gældene lokalplan nr. 50-64 udlægger området til boligformål ved 12 rækkehuse, uden at bestemme den nærmere placering for bebyggelse og vejudformning.

Før byggeretten kan udnyttes, er der derfor nødt til at ske ny lokalplanlægning, som tager stilling til placering af bebyggelse samt vejudformning og adgang hertil.

Formål

Med nærværende tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 50-64, fastsættes bestemmelser for placering af bebyggelsen og vejudformningen.
Bebyggelsen placeres med hensyntagen til de nærmeste naboer, og vil i udformning ligne det omkringliggende boligområde i lokalplan 50-64.
Boligerne er desuden placeret således, at vandboringerne i området i påvirkes.
Alle øvrige bestemmelser i lokalplan 50-64 er derved fortsat gældende, og nærværende tillæg tilføjer præciserede bestemmelser, for det, der i lokalplan 50-64 betegnes delområde 3.