Lokalplanens indhold

Lokalplan 50-64 tillader opførelsen af 12 boliger i form af rækkehuse i 1 etage indenfor området.
Lokalplanen mangler dog bestemmelser og kortbilag, der fastlægger placering af bebyggelse og vejudformning.
Med dette tillæg til lokalplan 50-64, tilføjes disse.

Se Lokalplan 50-64

Bebyggelse

Placering af bebyggelse kan ikke ske nærmere end 10 meter på vandbopringer i området, og de må ikke anlægges nærmere end 2 meter fra vandledninger.
Dette tager placeringerne på kortbilag 5 højde for.
Bebyggelsen skal etableres som beskrevet i lokalplan 50-64.

Vej

Tilkørsel til området, skal ske fra Søbæksparken, i den nordvestlige afgrænsning af området.
Tilkørsel og vejudformning af angivet på kortbilag 5.
Vejen skal etableres som beskrevet i lokalplan 50-64.