Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1: luftfoto


kortbilag__1.pdf

Kortbilag 2: bindingskort


kortbilag__2.pdf

Kortbilag 3: illustrationsplan


kortbilag__3.pdf

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4: område- og matrikelkort


kortbilag__4.pdf

Kortbilag 5: anvendelsesplan


kortbilag__5.pdf

Kortbilag 6: Støjvold


kortbilag_6.pdf