Miljøvurdering

Miljøafgrænsning kan ses her.

Miljørapport kan ses her.

Sammenfattende miljøredegørelse kan ses her.

Visualiseringer kan ses her.

Ændrede visualiseringer som følge af ændring af planområdets afgrænsning (ved kommunalbestyrelsens endelige behandling af planerne, traf kommunalbestyrelsen beslutning om at reducere planområdet) kan ses her.

Støjrapport kan ses her.

Reflektionsnotat kan ses her.