VVM

Planlægningen giver mulighed for etablering af parkeringspladser og detailhandel. Det vurderes, at der i det konkrete tilfælde er tale om detailhandel inden for bymidten i et begrænset omfang, og at der ikke er tale om et butikscenter eller parkeringsanlæg, der er omfattet af VVM-screeningsforpligtelser. Endvidere forefindes på arealerne i dag eksisterende parkering, og den seneste anvendelse har rummet detailhandel i form af et byggemarked med tilhørende trælast.

Det vurderes således, at projekterne ikke er omfattet af krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse.