Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et nyt kommuneplantillæg for området.
Du kan læse det her: Kommuneplantillæg 19