Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg for området.
Kp-tillæg nr. 29