Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg for området.

Du kan læse kommuneplantillægget her: Kommuneplantillæg 34

Kommuneplantillægget vedhæftes desuden som bilag bagerst i lokalplanens samlede pdf.