Høring

Høring

Lokalplansforslaget, kommuneplantillægget, miljørapporten og udkastet til VVM-tilladelsen, rapporten og tilladelsen ligger som bilag til lokalplanen, har været i høring i perioden fra d. 4. maj til og med d. 29. juni 2022. Holbæk Kommune har modtaget fire høringssvar i høringsperioden og alle høringssvar har været i partshøring hos Better Energy. Better Energys kommentar kan ses her og høringsnotatet kan ses her. Det fremsendte høringssvar fra Vejdirektoratet har givet anledning til en tilføjelse til lokalplanens redegørelse. Derudover har de fremsendte høringssvar ikke givet anledning til ændringer.