Lokalplanområdet

Området er beliggende på en større matrikel, som også rummer en andelsboligforening på 14 boliger.
Området er i dag bestående af slået græs, vildt voksende græs samt én drikkevandsboring, med to boringer grænsende op til området.
Den nye bebyggelse vil bygge videre på det omkringliggende bymiljøs udtryk, med 12 et-etagers rækkehuse.
Der opnås vejadgang via Søbæksparken, som også betjener de omkringliggende boliger. Derved opnås et samlet bymiljø.

Vejadgang fra Søbæksparken, set mod vest

Vejadgang fra Søbæksparken, set mod øst

Området set fra syd

Vandboring inden for området