Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg for området.
Du kan læse forslaget til kommuneplan her: Kommuneplantillæg nr. 40.
Kommuneplantillægget vedhæftes desuden som bilag bagerst i lokalplanens samlede pdf.