Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1

Kortbilag 1 - Luftfoto

Kortbilag 2

Kortbilag 2 - Matrikelkort

Kortbilag 3

Kortbilag 3 - Bindingskort

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4

Kortbilag 4 - Terrænregulering

Kortbilag 5a

Kortbilag 5a - Anvendelsesplan for åben/lav

Kortbilag 5b

Kortbilag 5b - Anvendelsesplan for tæt/lav

Kortbilag 6

Kortbilag 6 - Udstykningsplan

Kortbilag 7

Kortbilag 7 - Vejadgang

Kortbilag 8

Kortbilag 8 - Bevaring og nedrivning