Kommuneplantillæg

Der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for området, da lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.