Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1 - Luftfoto

Kortbilag 1 -Luftfoto

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4 - Område- og matrikelkort

Kortbilag 4 - Område- og matrikelkort

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan

Andre kortbilag

Kortbilagene er vejledende og skal ses som eksempel på en mulig udformning af planforslaget.

Kortbilag 6 - Aksonometri

Kortbilag 6 - Aksonometri

Kortbilag 7 - Snit

Kortbilag 7 - Snit

Kortbilag 8 - Skyggediagrammer

Kortbilag 8 - Skyggediagrammer 2Kortbilag 8 - Skyggediagrammer 3Kortbilag 8 - Skyggediagrammer 1