Miljøvurdering

Det er efter miljøscreeningen vurderet at der ikke er parametre,som kræver yderligere miljøvurdering.
Du kan se screningsdokumentet her: 7.10 - screening for miljøvurdering af planer og programmer.