Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1 - Luftfoto

Kortbilag 1 - Luftfoto

 

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Juridisk bindende bilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4 - Område- og Matrikelkort

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan

 

Kortbilag 6 - Etagehøjder

Kortbilag 7 - Veje og stier

Kortbilag 8A, 8B og 8C - Snittegning af vej og sti

Bilag 9 - Farvekort

Bilag 9 - Farvekort

Kortbilag 10 - Beplantningsplan

 

Andre bilag

Kortbilagene er vejledende og skal ses som en mulig udformning af lokalplanen.

Bilag 12 - Snit af opstalter 

 

 

Bilag 13 - Skyggediagrammer