Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1

Kortbilag 1, Luftfoto

Kortbilag 2

Kortbilag 2: Bevaringshensyn

Kortbilag 3

Kortbilag 3: Særlige bevaringshensyn

 Kortbilag 4

Kortbilag 4: Helt særlige bevaringshensyn

 Bilag 5

Bilag 5: Tilbygningsmuligheder,
Bygninger med bevaringshensyn

Bilag 6

Bilag 6: Tilbygningsmuligheder,
Særlige bevaringshensyn

Bilag 7

Bilag 7: Tilbygningsmuligheder,
helt særlige bevaringshensyn

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 8

Kortbilag 8: Bindingskort

Kortbilag 9


Kortbilag 9: Fredning

Kortbilag 10

Kortbilag 10: Byggelinjer