Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1

( Kortbilag 1 - Luftfoto)

Kortbilag 2

(Kortbilag 2 - Bindingskort)

Kortbilag 3

(Kortbilag 3 - Bindingskort)

Kortbilag 4

(kortbilag 4 Bindingskort)

Kortbilag 5

(Kortbilag 5 - illustrationsplan)

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 6

(Kortbilag 6 - Område- og matrikelkort)

Kortbilag 7

(Kortbilag 7 - Anvendelsesplan)