Der er ikke foretaget VVM, jf. screening for miljøvurdering.