Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et Kommuneplantillæg for området. Du kan læse kommuneplantillæg 13 her

Kommuneplantillægget vedhæftes desuden som bilag bagerst i lokalplanens samlede pdf.