Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1  Luftfoto

Kortbilag 1 - Luftfoto

Kortbilag 2  Bindingskort

Kortbilag 3  Illustrationsplan

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4  Område- og matrikelkort

Kortbilag 4: Område- og matrikelkort

Kortbilag 5  Anvendelsesplan 

Kortbilag 6  Farveskala

Andre kortbilag

Kortbilagene er vejledende og skal ses som eksempel på en mulig udformning af planforslaget.

Kortbilag 7  Opstalter

Kortbilag 8  Snit

Kortbilag 9 Skyggediagrammer

Kortbilag 9 Skyggediagrammer