Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg for området.

Du kan læse forslaget til kommuneplan her:

https://kommuneplan2021.holbaek.dk/tillaeg/2-solcelleanlaeg-ved-severinsminde/