Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg for området. Du kan læse forslaget til kommuneplantillæg nr. 32 her

Kommuneplantillægget vedhæftes desuden som bilag bagerst i lokalplanens samlede pdf.