Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøvurderingsscreening af planforslaget. Screeningen kan ses her.