Borgerinddragelse

Da lokalplanforslaget er et tillæg til den gældene lokalplan 50-64, og ikke ændrer ved anvendelse eller byggeret for området, anses tillægget for en mindre væsentlig lokalplanlægning.
Planloven giver mulighed for, at lokalplanforslag af mindre væsentlig karakter, sendes i høring i mindst 2 uger.
Planforslaget var i høring i 2 uger i perioden 12. juni 2018 til 25. august 2018.

Der indkom 2 høringssvar i perioden.
Det ene fra Jyderup Vandværk, som ønsker 25m afstand fra boringer til fællesparkering. Dette efterkommes i lokalplanen.
Desuden ønskes gødnings- og sprøjteforbud. Der er dog ikke hjemmel i planloven til at regulerer dette, og ønskes kan derfor ikke efterkommes.

Det andet høringssvar kom fra Museum Vestsjælland, som ikke har konkrete kommentarer til planen, men gør opmærksom på, at museet anbefaler at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 2 høringssvar i høringsperioden.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:

hringssvar_samlet.pdf (5.4 MB)