Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1

Lokalplanafgrænsning

Kortbilag 2

Matrikelkort

Kortbilag 3

Illustrationsplan Matrikel 80a

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4

Illustrationsplan Matrikel 78

Kortbilag 5

Anvendelsesplan

Kortbilag 6

Støjkort

Kortbilag 7

Bindingskort