Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1 - Luftfoto

Kortbilag 2 - Illustrationsplan

Kortbilag 3 - Vejledende stormflodskort

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 4 - Anvendelsesplan

Kortbilag 5 - Område- og matrikelkort

Kortbilag 6 - Natur og beplantning

Kortbilag 7 - Jordforurening

Kortbilag 8 - Parkeringsplan