Oplysende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens redegørelse og oplyser om de eksisterende forhold samt de mulige, fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 1

Luftfoto: Lokalplanafgrænsning

Kortbilag 2

Illustrationsplan

Juridisk bindende kortbilag

Kortbilagene herunder hører til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende i forhold til de fremtidige forhold i planområdet.

Kortbilag 3

Bindingskort

Kortbilag 4

Anvendelsesplan

Bilag 5

Udstykningsprincipper

Bilag 6

Jordfarveskala