Kortbilag 1. Lokalplanens område og eksisterende forhold


Download en pdf af Kortbilag 1 her

Kortbilag 2. Delområder


Download en pdf af Kortbilag_2 her

Kortbilag 3. Anvendelsesplan


Download en pdf af Kortbilag_3 her

Kortbilag 4. Illustrationsplan


Download en pdf af Kortbilag_4 her

Kortbilag 5. Vejprofiler


Download en pdf af Kortbilag_5 her