Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 15lh, Jyderup By, Jyderup
Dokument lyst den 16.07.1964 nr. 6408-21 om vandværk mv.
Servitut om vandboringer. Naturgødning må ikke bruges i en afstand af 10m fra vandboringer. Påtaleberettiget er Jyderup Vandværk.

Dokument lyst den 25.09.1981 nr. 22260-21 om vej.
Servitut om påligning af vejbidrag. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 06.06.1985 nr. 14060-21 om vejforpligtelser.
Servitut om fordeling af udgifter til etablering af stamveje og stier, i henhold til kortbilag. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst den 23.02.1994 nr. 8230-21 om kollektiv varmeforsyning.
Servitut om område med tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Påtaleberettiget er Fors A/S.