Miljøvurdering

Der er lavet en screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen er der truffet afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering. Miljøscreeningen kan ses her.