Miljøvurdering

Find miljøscreeningen her:

Screening_for_miljøvurdering_lokalplanforslag_2.80_Boliger_ved Ny_Taastrupvej_2.pdf (810.6 KB)