Miljøvurdering

Det er efter miljøscreeningen vurderet, at der ikke er parametre, som kræver yderligere miljøvurdering.
Du kan se hele miljøscreeningen her